Jump to Navigation

2018 - 0060

21.11.2018 г.

Извършване на неотложен ремонт на хотелска и административни части на Военен клуб - Бургас

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

12.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

30.07.2019 г. Договор № ОП-119/13.12.2018 г.Article | by Dr. Radut