Jump to Navigation

2019 - 0008

27.02.2019 г.

Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управялвани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, както и на движими вещи /машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и други/ по обособени позиции.

27.02.2019 г. Обява

27.02.2019 г. Документация

05.04.2019 г. Протокол от работата на комисията

09.05.2019 г. Договор № ОП-60/03.05.2019 г.

09.05.2019 г. Договор № ОП-59/03.05.2019 г.

09.05.2019 г. Договор № ОП-58/03.05.2019 г.

09.05.2019 г. Договор № ОП-57/03.05.2019 г.Article | by Dr. Radut