Jump to Navigation

00515-2019-0011

23.04.2019 г.

Ремонтни дейности на имоти от жилищния фонд на МО за ВО „Пети километър“, София, бул. Цариградско шосе“ № 111“ по обособени позиции.

23.04.2019 г. Обявление

23.04.2019 г. Решение

23.04.2019 г. Документация

03.05.2019 г. Разяснения по поставени въпроси

14.05.2019 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

17.07.2019 г. Отваряне на ценови предложения

23.08.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията

23.08.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията

23.08.2019 г. Протокол № 3 от работата на комисията

23.08.2019 г. Доклад от работата на комисията

23.08.2019 г. Решение за класиране на участниците

27.09.2019 г. Решение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка

03.10.2019 г. Решение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка

29.10.2019 г. Обявление за възложена поръчка за II, III, IV, и VI обособени позиции

29.10.2019 г. Договор № ОП-94/27.09.2019 г.

29.10.2019 г. Приложения към II обособена позиция

29.10.2019 г. Договор № ОП-97/15.10.2019 г.

29.10.2019 г. Приложения към III обособена позиция

29.10.2019 г. Договор № ОП-93/27.09.2019 г.

29.10.2019 г. Приложения към IV обособена позиция

01.11.2019 г. Обявление за възложена поръчка за I и V обособени позиции

01.11.2019 г. Договор № ОП-101/23.10.2019 г.

01.11.2019 г. Приложения към I обособена позиция

01.11.2019 г. Договор № ОП-102/25.10.2019 г.

01.11.2019 г. Приложения към V обособена позиция

18.11.2019 г. Договор № ОП-98/18.10.2019 г.

18.11.2019 г. Приложения към VI обособена позицияArticle | by Dr. Radut