Jump to Navigation

00515-2019-0028

09.09.2019 г.

“Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел - Варна"

09.09.2019 г. Покана

09.09.2019 г. Решение

09.09.2019 г. Документация

11.10.2019 г. Решение за прекратяванеArticle | by Dr. Radut