Jump to Navigation

00515-2019-0029

11.09.2019 г.

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел - Бургас - Военен клуб - Сливен"

11.09.2019 г. Покана

11.09.2019 г. Решение

11.09.2019 г. Документация

14.10.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията

06.11.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията

06.11.2019 г. Доклад от работата на комисията

06.11.2019 г. Решение за прекратяване

19.11.2019 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut