Jump to Navigation

00515-2019-0039

02.12.2019 г.

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции

02.12.2019 г. Обявление

02.12.2019 г. Решение

02.12.2019 г. Документация

20.01.2020 г. Решение за прекратяване на X, XV и XVI обособени позиции

18.02.2020 г. Решение за прекратяване на IX обособена позиция

18.02.2020 г. Решение за прекратяване на XIII обособена позиция

18.02.2020 г. Протокол от работата на комисията

18.02.2020 г. Доклад от работата на комисията

18.02.2020 г. Решение за класиране на участниците

31.03.2020 г. Договор № ОП-23/30.03.2020 г.

01.04.2020 г. Обявление за възложена поръчка

07.04.2020 г. Договор № ОП-24/01.04.2020 г.

07.04.2020 г. Обявление за възложена поръчка

07.04.2020 г. Договор № ОП-25/01.04.2020 г.

07.04.2020 г. Обявление за възложена поръчка

07.04.2020 г. Договор № ОП-26/01.04.2020 г.

07.04.2020 г. Обявление за възложена поръчка

07.04.2020 г. Договор № ОП-27/03.04.2020 г.

10.04.2020 г. Договор № ОП-31/08.04.2020 г.

10.04.2020 г. Обявление за възложена поръчка

16.04.2020 г. Договор № ОП-33/10.04.2020 г.

16.04.2020 г. Обявление за възложена поръчка

21.04.2020 г. Решение за прекратяване на XI-а обособена позиция

12.05.2020 г. Договор № ОП-11/04.03.2020 г.

16.06.2020 г. Договор № ОП-44/08.06.2020 г.

16.06.2020 г. Договор № ОП-45/08.06.2020 г.

27.05.2021 г. Обявление за приключване на договор

28.06.2021 г. Обявление за приключване на договор

28.04.2023 г. Обявление за приключване на договорArticle | by Dr. Radut