Jump to Navigation

PC-00515-0011

28.11.2019 г.

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“, за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

28.11.2019 г. Покана

28.11.2019 г. Документация

10.01.2020 г. Отваряне на ценови оферти

21.01.2020 г. Протокол от работата на комисията

21.01.2020 г. Доклад от работата на комисията

21.01.2020 г. Решение за класиране на участниците

02.03.2020 г. Обявление за възложена поръчка

02.03.2020 г. Договор № ОП-7/25.02.2020 г.

03.02.2022 г. Обявление за приключване на договорArticle | by Dr. Radut