Jump to Navigation

PC-00515-0014

29.11.2019 г.

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, по обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства“, за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

29.11.2019 г. Покана

29.11.2019 г. Документация

31.01.2020 г. Отваряне на ценови оферти

17.02.2020 г. Протокол от работата на комисията

17.02.2020 г. Доклад от работата на комисията

17.02.2020 г. Решение за класиране на участниците

30.03.2020 г. Обявление за възложена поръчка

30.03.2020 г. Договор № ОП-21/18.03.2020 г.Article | by Dr. Radut