Jump to Navigation

2019 - 0043

03.12.2019 г.

Закупуване, монтаж на нов чилър и демонтаж на стар чилър в зала „Концертна“ на Централен военен клуб – гр. София

03.12.2019 г. Обява

03.11.2019 г. Документация

18.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

30.01.2020 г. Договор № ОП-3/28.01.2020 г.Article | by Dr. Radut