Jump to Navigation

00515-2017-0005

04.04.2017 г.

Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции.

04.04.2017 г. Документация

04.04.2017 г. Обявление

04.04.2017 г. Решение

19.05.2017 г. Протокол от работата на комисията

19.05.2017 г. Доклад от работата на комисията

19.05.2017 г. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

27.06.2017 г. Договор № ОП-47/02.06.2017 г.

27.06.2017 г. Договор № ОП-48/07.06.2017 г.

27.06.2017 г. Договор № ОП-49/07.06.2017 г.

27.06.2017 г. Договор № ОП-56/09.06.2017 г.

27.06.2017 г. Договор № ОП-57/09.06.2017 г.Article | by Dr. Radut