Jump to Navigation

2018 - 0028

31.08.2018 г.

Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции

31.08.2018 г. Обява

31.08.2018 г. Документация

04.09.2018 г. Разяснения по поставен въпрос

10.09.2018 г. Писмо до участниците в поръчката

12.09.2018 г. Писмо за удължаване срока на офертите

12.10.2018 г. Протокол от работата на комисиятаArticle | by Dr. Radut