Jump to Navigation

2018 - 0044

16.11.2018 г.

Извършване на неотложен ремонт на покривното покритие на сградата на Военен клуб - Бургас

16.11.2018 г. Обява

16.11.2018 г. Документация

27.11.2018 г. Отговор на запитване

10.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

28.01.2019 г. Договор № ОП-122/14.12.2018 г.Article | by Dr. Radut