Jump to Navigation

PC-00515-0007

18.01.2019 г.

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

18.01.2019 г. Покана

18.01.2019 г. Декларация

31.01.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията

15.02.2019 г. Писмо относно отваряне на ценови оферти

11.03.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията

11.03.2019 г. Доклад от работата на комисията

11.03.2019 г. Решение за класиране на участниците

16.04.2019 г. Обявление за възложена поръчка

16.04.2019 г. Договор № ОП-41/05.04.2019 г.

16.07.2019 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчкаArticle | by Dr. Radut