Jump to Navigation

00515-2017-0001

03.02.2017 г.

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции

03.02.2017 г. Документация

03.02.2017 г. Обявление

03.02.2017 г. Решение

13.02.2017 г. Разяснения по поставени въпроси

17.02.2017 г. Разяснения по поставени въпроси

23.03.2017 г. Информация при производство по обжалване

Писмо относно спиране на процедурата

31.07.2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

07.08.2017 г. Разяснения по поставени въпроси

16.08.2017 г. Съобщение за спиране на процедурата

16.08.2017 г. Информация при производство по обжалване

26.10.2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

04.04.2018 г. Протокол №1 от работата на комисията

13.11.2018 г. Отваряне на ценови оферти

07.12.2018 г. Протокол № 2 от работата на комисията

07.12.2018 г. Протокол № 3 от работата на комисията

07.12.2018 г. Доклад от работата на комисията

07.12.2018 г. Решение за класиране на участниците

03.04.2019 г. Обявление за възложена поръчка

03.04.2019 г. Договор № ОП-5/07.02.2019 г.

03.04.2019 г. Договор № ОП-6/07.02.2019 г.

03.04.2019 г. Договор № ОП-7/07.02.2019 г.

03.04.2019 г. Договор № ОП-8/07.02.2019 г.

03.04.2019 г. Договор № ОП-9/07.02.2019 г.

26.07.2019 г. Допълнително споразумение към договор № ОП-5/07.02.2019 г.

26.07.2019 г. Допълнително споразумение към договор № ОП-6/07.02.2019 г.

26.07.2019 г. Допълнително споразумение към договор № ОП-7/07.02.2019 г.

26.07.2019 г. Допълнително споразумение към договор № ОП-8/07.02.2019 г.

26.07.2019 г. Допълнително споразумение към договор № ОП-9/07.02.2019 г.

08.04.2020 г. Допълнително споразумение № 2 към договор № ОП-5/07.02.2019 г.

08.04.2020 г. Обявление за изменение

08.04.2020 г. Допълнително споразумение № 2 към договор № ОП-6/07.02.2019 г.

08.04.2020 г. Обявление за изменение

08.04.2020 г. Допълнително споразумение № 2 към договор № ОП-7/07.02.2019 г.

08.04.2020 г. Обявление за изменение

08.04.2020 г. Допълнително споразумение № 2 към договор № ОП-8/07.02.2019 г.

08.04.2020 г. Обявление за изменение

08.04.2020 г. Допълнително споразумение № 2 към договор № ОП-9/07.02.2019 г.

08.04.2020 г. Обявление за изменение

Лице за оглед на Военен клуб гр. Самоков - Милушева, тел: 0885 853784Article | by Dr. Radut