Jump to Navigation

2017 - 0025

18.10.2017 г.

Доставка и монтаж на нови телефонни централи и апарати в обектите на Териториален отдел – София и Териториален отдел – Варна“, по обособени позиции

18.10.2017 г. Обява

18.10.2017 г. Документация

24.11.2017 г. Протокол от работата на комисията

25.01.2018 г. Договор № ОП-5/11.01.2018 г.

25.01.2018 г. Договор № ОП-6/11.01.2018 г.Article | by Dr. Radut