Jump to Navigation

00515-2019-0008

05.04.2019 г.

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” към Териториален отдел - Бургас

05.04.2019 г. Покана

05.04.2019 г. Решение

05.04.2019 г. Документация

19.04.2019 г. Писмо относно отваряне на ценови предложения

19.04.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията

03.05.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията

03.05.2019 г. Доклад от работата на комисията

03.05.2019 г. Решение за класиране на участниците

12.06.2019 г. Обявление за възложена поръчка

12.06.2019 г. Договор № ОП-75/04.06.2019 г.Article | by Dr. Radut