Jump to Navigation

20.07.2018 г.

19.07.2018 г.

На 25.07.2018 г. от 09.00 часа в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за Атина, Гърция в периода 14.09.-20.09.2018 г. за сезон “ЛЯТО 2018” за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на “CLIMS”, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон. При останали незаети карти за чужбина, същите ще се предлагат на 08.08.2018 г. в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А и на лица, които не отговарят на гореописаното условие. Резервации ще бъдат приемани на място и на следния телефон: 02/92 21 765.

16.07.2018 г.

ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ Ви информира, че има свободни места за настаняване в периода 21.07.-31.07.2018 г. за следните хотели:

Хотел „Флагман“, к. к. „Св. св. Константин и Елена“

Хотел „Адмирал“, к. к. „Св. св. Константин и Елена“

Хотел „Маяк“, к. к. „Св. св. Константин и Елена“

Хотел „Несебър - МО“ и бунгала „Несебър - МО“, гр. Несебър

11.07.2018 г.

Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, в продължение на два дни, проведе семинар и първа работна среща след стартирането на проекта PYTHIA – Predictive Methodology for Technology intelligence Analysis в зала Тържествена на Централния военен клуб.

12.07.2018 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ВОЕНЕН КЛУБ – ГР. РУСЕ“. Образци

05.07.2018 г.

04.07.2018 г.

Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, съвместно с Общински културен институт „Надежда“, организираха концерт „Le grand Tango“ на оркестър „Симфониета София“ с диригент Свилен Симеонов и джаз формация „София“ с ръководител Райчо Иванов за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и техните семейства в зала Концертна на Централния военен клуб.

03.07.2018 г.

28.06.2018 г.

15.06.2018 г.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut