Jump to Navigation

05.07.2018 г.

04.07.2018 г.

Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, съвместно с Общински културен институт „Надежда“, организираха концерт „Le grand Tango“ на оркестър „Симфониета София“ с диригент Свилен Симеонов и джаз формация „София“ с ръководител Райчо Иванов за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и техните семейства в зала Концертна на Централния военен клуб.

03.07.2018 г.

28.06.2018 г.

15.06.2018 г.

14.06.2018 г.

11.06.2018 г.

07.06.2018 г.

06.06.2018 г.

Уважаеми дами и господа, уведомяваме Ви, че във връзка с влизането в сила на Регламент /ЕС/ 2016/679 за защита на личните данни на физическите лица, считано от 25.05.2018 г., на интернет страницата на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” са публикувани образци на Политиката за защита на личните данни на физическите лица в Агенцията.

05.06.2018 г.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut