Jump to Navigation

18.12.2017 г.

15.12.2017 г.

12.12.2017 г.

08.12.2017 г.

05.12.2017 г.

Заповед № ЗС-333 от 01.12.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

 

Под патронажа на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” г-н Валери Стоянов, на 25 ноември 2017 г. във Военен клуб Сливен се проведе ІІ-ия Национален фестивал на формациите за поп и рок изпълнители към военните клубове „Есен по ноти”.

30.11.2017 г.

24.11.2017 г.

22.11.2017 г.

17.11.2017 г.

15.11.2017 г.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut