Jump to Navigation

12.04.2018 г.

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че от 16.04.2018 г. отдел "ПДСЧ" се премества както следва:

1. за почивки в страната зала 4 на хотел "Шипка"

2. за почивки в чужбина зала 1 В на хотел "Шипка"

във връзка с организацията по преместването на отдел "Почивно дело в страната и чужбина", в периода 12.04 - 13.04.2018 г. ще бъде затруднено свързването със служителите в отдела.

Моля, да ни извините за създаненото неудобство!


ДЪРЖАВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „КОКИЧЕ”- ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - НАРОДНИ ТАНЦИ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МИНИ ФУТБОЛ

Заповед № ЗС-43/05.04.2018 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

30.03.2018 г.

Покана за извършване на неотложни ремонтни дейности на част на покрива на хотелската част на Военноморски клуб – гр. Варна“. Документация

Допълнителна информация

Удължаване на срока за получаване на оферти

30.03.2018 г.

28.03.2018 г.

09.03.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПОДДРЪЖКА НА ГЕОТЕРМАЛНА СТАНЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ, ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЕКТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ – СОФИЯ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Образци

Удължаване на срока за получаване на оферти

07.03.2018 г.

06.03.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОКРИВНИТЕ ПЛОЩИ НА СГРАДАТА НА ХОТЕЛ „ХАРМОНИЯ“, К.К. „ПАМПОРОВО” . Образци

26.02.2018 г.

14.02.2018 г.

13.02.2018 г.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut