Jump to Navigation

08.07.2022 г.

Министерството на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ и Общински културен институт „Надежда“ организираха традиционния летен концерт на оркестър „Симфониета София“ с диригент Свилен Симеонов и джаз формация „София“ с ръководител Бойчо Дечев, под надслов „Популярни увертюри, валсове и романси“, за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и техните семейства в градината на резиденция „Лозенец“.

14.06.2022 г.

10.06.2022 г.

На 15.06.2022 г. от 09:00 ч. в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34А, сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2022” само за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на правоимащи лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България, съгласно т. 7а. от Решение № 318 от 20.05.2022 г. на Министерския съвет за настаняване в почивните бази за отдих и в бази за профилактика и рехабилитация на лица, получили временна закрила.

08.06.2022 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране и изграждане на структурна кабелна система и алармена система против проникване в помещения на Централния военен клуб – гр. София”. Технически спецификации и документация

Протокол от работата на комисията

08.06.2022 г.

Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, със съдействието на Министерство на отбраната и Софийски форум за сигурност, организираха в зала Тържествена на Централния военен клуб научна конференция на тема: „100 дни пълномащабна война в Украйна – предизвикателства и перспективи за стабилността, отбраната и мира в региона и Европа. Съвременни тенденции в развитието на военните конфликти и отбранителните способности“.

03.06.2022 г.

Научна конференция на тема: „Накъде Стратегическият компас ще отведе Европа?“, организирана от Военна академия „Г. С. Раковски“, посолството на Франция в България и фондация „Конрад Аденауер“, беше проведена в зала Концертна на Централния военен клуб.

02.06.2022 г.

01.06.2022 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОЧИВКИТЕ В СТРАНАТА ЗА СЕЗОН „ЛЯТО 2022“

Съгласно т. 7а. от Решение № 318 от 20.05.2022 г. на Министерския съвет за настаняване в почивните бази за отдих и в бази за профилактика и рехабилитация на лица, получили временна закрила, в периода на възникнала необходимост, бази на Министерството на отбраната, могат да бъдат ползвани „за осигуряване на социална програма, за мероприятия със специфичен служебен характер, за отдих и възстановяване здравето на военнослужещите, цивилните служители от министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на правоимащи лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България“. В тази връзка и предвид поет ангажимент от страна на Министерството на отбраната за настаняване на лица, разселени от войната в Украйна в хотел “Рибарица”, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, през сезон „ЛЯТО 2022” в обекта не бихме могли да реализираме почивки. С оглед осигуряване почивките по социална програма на военнослужещите и цивилните служители от МО и БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, служители на Агенцията своевременно ще предприемат действия за осъществяване на контакт с определените титуляри за карти за почивка за хотел „Рибарица“ за сезон „ЛЯТО 2022“ с цел предлагане на алтернативна възможност за настаняване в същите периоди в хотел „Хармония“ – к. к. Пампорово или в хотел „Олимп“ – к. к. Боровец.

31.05.2022 г.

На 18.05.2022 г. в зала "Топлоцентрала" на НДК - "Център за съвременни изкуства" се състоя церемонията за присъждане наградите на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование. Събитието се проведе под патрона на кмета на столицата г-жа Йорданка Фандъкова в присъствието на министъра на образованието и науката - академик Николай Денков, началника на РУО София-град д-р Ваня Кастрева, представители на СО и директори на училища и детски градини в гр. София. По предложение на Регионалното управление на образованието София-град бяха удостоени с грамоти г-жа Анна Давидова - директор на ДДГ "Слава" към МО и г-жа Дарка Йорданова Коева - старши учител в ДДГ "Средец" към МО, за постигнати високи резултати в областта на предучилищното образование. Държавните детски градини към Министерство на отбраната са образователни институции в системата на предучилищното образование, които поддържат висок стандарт на обучение и грижи с цел изграждане на детската личност и пълноценно развитие на всички деца.

25.05.2022 г.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut