Jump to Navigation

12.10.2017 г.

Научна конференция с международно участие на тема: „Единно европейско въздушно пространство - предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“, организирана от Командването на Военновъздушните сили на Република България и фондациите „Български криле“ и „Български ВВС“, се проведе в зала Тържествена на Централния военен клуб.

10.10.2017 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА И НАПРАВА НА ОГРАДА С ПОРТАЛ ВЪВ ВОЕНЕН КЛУБ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“. Образци

06.10.2017 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ 50-МЕСТЕН АВТОБУС и 1 (ЕДИН) МИКРОБУС.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ХОТЕЛ „ФРЕГАТА“, к.к. „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“. Образци

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА, СТЪПАЛА, МАСИВНА ОГРАДА И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОКРИВА НА ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН КЛУБ, ГР. СОФИЯ”. Образци

06.10.2017 г.

Заповед № ЗС-198 от 05.10.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан без основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

 

Заповед № ЗС-197 от 05.10.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

 

Заповед № ЗС-196 от 05.10.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

 

Заповед № ЗС-195 от 05.10.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл. 80а от Закона за държавната собственост.

 

Заповед № ЗС-194 от 05.10.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан без основание, на основание чл. 80а от Закона за държавната собственост.

04.10.2017 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СТЪПАЛА И ПЛОЩАДКА ПРЕД ГЛАВНИЯ ВХОД НА ВК ЧИРПАН“. Образци

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ ЗА РЕЗЕРВАЦИОННА И ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

Писмо до участниците

03.10.2017 г.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведе обществено обсъждане на приоритетите в областта на транспортната политика и телекомуникациите пред медии, синдикати и браншови организации, свързано с предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз, в Зала 1 на Централния военен клуб.

29.09.2017 г.

28.09.2017 г.

Международна научна конференция на тема: „Бъдещите Въоръжени сили 2040 г.“, под патронажа на министъра на отбраната господин Красимир Каракачанов, организирана от Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“, съвместно с АФСЕА Секция „София“, дирекция „Отбранителна аквизиция“ и дирекция „Проектно управление“ на Министерството на отбраната, беше проведена в зала Тържествена на Централния военен клуб.

25.09.2017 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРАСИ И ФАСАДИ НА СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ – ГР. ВРАЦА“. Образци

21.09.2017 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО СГРАДАТА НА ВИЛА № 7 В ХОТЕЛ „САРАФОВО - МО”. Образци

Лице за оглед на обекта: Атанас Видев, тел: 0892606853

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТ И БЕТОНОВА ОСНОВА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ФУРГОН ЗА ОХРАНАТА В КЪМПИНГ „ЧАЙКА“, ГР. ОБЗОР”. Образци

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНОТО ПОКРИТИЕ НА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. КАЗАНЛЪК, КВ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , БЛ. № 39“. Образци

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ В ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН КЛУБ – ГР. СОФИЯ, БУЛ.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7-9”. Образци

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut