Jump to Navigation

15.05.2019 г.

Работно време на отдел „Почивно дело в страната и чужбина“ и на изнесените центрове в гр. Велико Търново, и гр. Пловдив на дата 15.05. и 16.05.2019 г. е както следва:

от 09.00 часа до 17.30 часа

Почивки: 10.45 часа до 11.00 часа

13.00 часа до 13.30 часа

15.00 часа до 15.15 часа

14.05.2019 г.

Свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2019” ще започне от 09.00 часа на 15.05.2019 г. в следните места: сградата на хотел “Шипка” – гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34А, сградата на ВК Велико Търново – гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и сградата на ВК Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 2. Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, 0884 178 740 и 0884 215 006.

В изнесеното работно място в сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и двете изнесени работни места във ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 2 резервации за карти за почивка за страната ще се приемат само на място на 15.05. и 16.05.2019 г.

07.05.2019 г.

За постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и във връзка с 6-ти май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия на 07 май в зала „Тържествена“ на Централен военен клуб със Заповед на министъра на отбраната № КН-81/30.04.2019 г. бяха наградени следните цивилни служители на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“:

 

03.05.2019 г.

На 08.05.2019 г. от 09:00 ч. в сградата на х-л “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за чужбина за сезон “ЛЯТО 2019” (за всички дестинации, с изключение на картите за Гърция, Атина с круиз и Франция, Париж) за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на CLIMS, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон.

На 13.05.2019 г. от 09:00 ч. в сградата на х-л “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за чужбина за сезон “ЛЯТО 2019” само за картите за Гърция, Атина с круиз и Франция, Париж за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на CLIMS, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон.

При останали незаети карти за чужбина, същите ще се предлагат на 21.05.2019 г. от 09:00 ч. на нова свободна продажба в сградата на х-л “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, и на лица, които не отговарят на гореописаното условие.

Резервациите за чужбина ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 765 и 0882 935 580.

Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства могат да ползват почивка по социална програма за страната и чужбина, като общият брой на дните не трябва да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна година. В общия брой не се включват ползваните дни за специализирания детски и младежки лагер в страната.

На 15.05.2019 г. от 09:00 ч. в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2019”. Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, 0884178740, 0884215006.

В изнесеното работно място в сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и двете изнесени работни места в сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 резервации за карти за почивка за страната ще се приемат само на място на 15.05. и 16.05.2019 г.

02.05.2019 г.

Заповед № ОХ-408/30.04.2019 г. на министъра на отбраната за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2019 година

Заповед № ЗС-29/24.04.2019 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.


Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ Ви информира, че през месец май има свободни помещения в следните хотели и периоди:

хотел/почивна станция

период

хотел „Хармония“, к. к. Пампорово

01.05.2019 г./ една нощувка

03.05. - 09.05.2019 г.

12.05. - 19.05.2019 г.

23.05. - 26.05.2019 г.

29.05. - 31.05.2019 г.

хотел „Рибарица“, с. Рибарица

01.05. - 03.05.2019 г.

06.05. - 07.05.2019 г.

09.05. - 14.05.2019 г.

17.05. - 31.05.2019 г.

хотел „Флагман“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“

01.05. - 31.05.2019 г. 

ПС „Картела“, общ. Батак

01.05. - 03.05.2019 г.

06.05. - 09.05.2019 г.

12.05. - 16.05.2019 г.

19.05 - 22.05.2019 г.

26.05. - 31.05.2019 г.

22.04.2019 г.

Дискусия на тема „Безопасен интернет за деца“, организирана от Софийски форум за сигурност и посолството на Кралство Нидерландия, беше проведена в зала Тържествена на Централния военен клуб.

16.04.2019 г.

Тържествено честване на 40 години от полета в Космоса на първия български космонавт генерал-лейтенант о. з. Георги Иванов, организирано от Министерството на отбраната, Института за космически изследвания и технологии в Българската академия на науките и Българската авиационна асоциация, беше проведено в зала Тържествена на Централния военен клуб.

26.03.2019 г.

ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “РЕМОНТ НА ТЕРАСАТА, ВЪТРЕШНИТЕ СТЪЛБИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ЗАЛА ЗА ТАНЦИ НА ВК-БЕЛЕНЕ“ Образци

Приложение № 1

Удължаване на срока за получаване на оферти

ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПОДМЯНА НА ФАСАДНА ДОГРАМА – ВХОДНА ВРАТА И ПРОЗОРЦИ НА МЕЖДУЕТАЖНИ ПЛОЩАДКИ ВЪВ ВОЕННО ОБЩЕЖИТИЕ - ПЛЕВЕН“. Образци

Удължаване на срока за получаване на оферти

22.03.2019 г.

21.03.2019 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ТЕАТРАЛЕН САЛОН, СЪБЛЕКАЛНЯ И СЦЕНА ВЪВ ВК-ПЛЕВЕН“. Образци

Удължаване на срока за получаване на оферти

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut