Jump to Navigation

09.05.2022 г.

Информационният център на Министерството на отбраната и Военния телевизионен канал представиха премиерата на филма „Третата мисия“ в зала Тържествена на Централния военен клуб.

27.04.2022 г.

Вторият симфоничен концерт, от поредицата събития, посветени на 60-годишнината от създаването на камерен ансамбъл „Софийски солисти“, за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, беше проведен в зала Концертна на Централния военен клуб.

08.04.2022 г.

Съвместният документален филм „Афганистан – земя на безсмъртието“, на Информационния център на Министерството на отбраната и Съвместното командване на силите, беше представен за първи път пред зрителите в Зала 1 на Централния военен клуб.

07.04.2022

04.04.2022

01.04.2022 г.

21.03.2022 г.

14.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в държавна детска градина „Младост“ към МО, град София и съгласно издадена Заповед на началника на Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – ВМА, град София, считано от 14.03.2022 г. до 20.03.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

02.03.2022 г.

Покана до всички заинтересовани лица за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация, методиката за оценка на офертите и участие в комисия при провеждане на процедурата във връзка с възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции.

22.02.2022 г.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut