Jump to Navigation

24.04.2018 г.

12.04.2018 г.

09.03.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПОДДРЪЖКА НА ГЕОТЕРМАЛНА СТАНЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ, ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЕКТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ – СОФИЯ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Образци

Удължаване на срока за получаване на оферти

07.03.2018 г.

26.02.2018 г.

14.02.2018 г.

13.02.2018 г.

07.02.2018 г.

23.01.2018 г.

15.01.2018 г.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut