Jump to Navigation

22.02.2022 г.

14.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в държавна детска градина „Калина“, към МО, град Стара Загора и съгласно издадена Заповед на началника на Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – ВМА, град София, считано от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

11.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в Държавна детска градина „Калина“, град Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 10.02.2022 г. до 16.02.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

СЪОБЩЕНИЕ

Поради констатиран случай на COVID – 19 в държавна детска градина „Калина“, гр. Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 05.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително, се преустановява възпитателно-образователния процес с децата от яслена група „Пчеличка“.

04.02.2022 г.

Покана до всички заинтересовани лица за привличане на външен експерт за изготвяне на  техническа спецификация, методиката за оценка на офертите и участие в комисия при провеждане на процедурата във връзка с възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции.

31.01.2022 г.

Покана за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация и участие в комисия във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Внедряване и извършване на абонаментна софтуерна денонощна поддръжка във военно-почивните домове, хотели и хотелски части към военните клубове на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ софтуерни продукти за нуждите на рецепция, ресторант, склад, модул за отдалечен достъп чрез интернет и система за централно резервиране и издав

28.01.2022 г.

Информационният център на Министерство на отбраната представи на 27.01.2022 г. официална премиера на филма „Скрап“ в зала Тържествена на Централния военен клуб.

24.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЯ!

Поради констатиран случай на COVID – 19 в Държавна детска градина „Светлина“, гр. Карлово и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Пловдив, считано от 25.01.2022 г. до 30.01.2022 г. включително, се преустановява възпитателно-образователния процес с децата от подготвителна група „Слънчо“.


Поради констатиран случай на COVID – 19 в Държавна детска градина "Детелина", гр. Казанлък и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 22.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително, се преустановява възпитателно-образователния процес с 15 деца от предучилищна група „Слънчице“.


Поради констатирани случаи на заболели служители COVID – 19 в Държавна детска градина „Младост“, град София и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – град София, считано от 24.01.2022 г. до 02.02.2022 г. включително, се преустановява посещението на деца в в ДДГ „Младост“. Горепосоченото не се отнася за посещението на деца в детската ясла на градината.

18.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в Държавна детска градина „Калина“, град Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 18.01.2022 г. до 26.01.2022 г. включително, се преустановява обучителният процес с децата от група „Светулка“.

17.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатиран случай на COVID – 19 в Държавна детска градина „Детелина“, град Казанлък и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 15.01.2022 г. до 21.01.2022 г. включително, се преустановява обучителният процес с децата от първа група „Дъга“.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut