Jump to Navigation

СЪОБЩЕНИЕ

Поради констатиран случай на COVID – 19 в държавна детска градина „Калина“, гр. Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 05.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително, се преустановява възпитателно-образователния процес с децата от яслена група „Пчеличка“.

04.02.2022 г.

Покана до всички заинтересовани лица за привличане на външен експерт за изготвяне на  техническа спецификация, методиката за оценка на офертите и участие в комисия при провеждане на процедурата във връзка с възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции.

31.01.2022 г.

Покана за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация и участие в комисия във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Внедряване и извършване на абонаментна софтуерна денонощна поддръжка във военно-почивните домове, хотели и хотелски части към военните клубове на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ софтуерни продукти за нуждите на рецепция, ресторант, склад, модул за отдалечен достъп чрез интернет и система за централно резервиране и издав

28.01.2022 г.

Информационният център на Министерство на отбраната представи на 27.01.2022 г. официална премиера на филма „Скрап“ в зала Тържествена на Централния военен клуб.

24.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЯ!

Поради констатиран случай на COVID – 19 в Държавна детска градина „Светлина“, гр. Карлово и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Пловдив, считано от 25.01.2022 г. до 30.01.2022 г. включително, се преустановява възпитателно-образователния процес с децата от подготвителна група „Слънчо“.


Поради констатиран случай на COVID – 19 в Държавна детска градина "Детелина", гр. Казанлък и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 22.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително, се преустановява възпитателно-образователния процес с 15 деца от предучилищна група „Слънчице“.


Поради констатирани случаи на заболели служители COVID – 19 в Държавна детска градина „Младост“, град София и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – град София, считано от 24.01.2022 г. до 02.02.2022 г. включително, се преустановява посещението на деца в в ДДГ „Младост“. Горепосоченото не се отнася за посещението на деца в детската ясла на градината.

18.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в Държавна детска градина „Калина“, град Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 18.01.2022 г. до 26.01.2022 г. включително, се преустановява обучителният процес с децата от група „Светулка“.

17.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатиран случай на COVID – 19 в Държавна детска градина „Детелина“, град Казанлък и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 15.01.2022 г. до 21.01.2022 г. включително, се преустановява обучителният процес с децата от първа група „Дъга“.

10.12.2021 г.

30.11.2021 г.

24.11.2021 г.

Уважаеми почитатели на класическата музика,

Информираме Ви, че във връзка с решение на Министерския съвет на Р България за обявяване на 24 ноември 2021 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при пожар в Дома за възрастни хора в село Рояк, община Дългопол и на жертвите, загинали в тежка катастрофа с автобус на автомагистрала „Струма“, планирания концерт на камерен ансамбъл „Софийски солисти“ за 24 ноември се отлага за 25 ноември         2021 г. в зала Концертна на Централния военен клуб от 19:00 часа.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut