Jump to Navigation

04.11.2020 г.

Във връзка с пртивоепидемичните мерки в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, временно се преустановява приемното време на Изпълнителния директор за граждани до 30.11.2020 г., съгласно заповед № 1307/04.11.2020 г.

03.11.2020 г.

Международна конференция на тема „Да подготвим НАТО и съюзниците за бъдещите предизвикателства“ се проведе в зала Концертна в Централен военен клуб на 27.10.2020 г.

02.11.2020 г.

На 03.11.2020 г. от 09:00 ч. в сградата на хотел „Шипка“ – гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 34А, ще се състои втора свободна продажба на 1 неусвоена карта за ски ваканция в Брук, Австрия в периода 16.01-23.01.2021 г.

Резервации ще се приемат на телефони: 02/92 21 765 и 0882 935 580, и на място в хотел „Шипка“.

28.10.2020 г.

27.10.2020 г.

23.10.2020 г.

22.10.2020 г.

21.10.2020 г.

На 22.10.2020 г. от 09:00 часа в сградата на хотел „Шипка“ – гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 34А, стартира свободната продажба на неусвоените карти за ски ваканция в Брук, Австрия в периода 16.01-23.01.2021 г.

Резервациите ще се приемат на телефони: 02/92 21 765 и 0882 935 580, и на място в хотел „Шипка“.

Картите ще се предлагат за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на CLIMS, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последния летен и зимен сезон.

20.10.2020 г.

19.10.2020 г.

На 22.10.2020 г. от 09:00 часа в сградата на х-л “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка в чужбина за сезон “ЗИМА 2020/2021” (за ски екскурзията в Брук, Австрия в периода 16.01.-23.01.2021 г.) за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на CLIMS, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон.

При останали незаети карти за ски екскурзията в Брук, Австрия в периода 16.01.-23.01.2021 г., същите ще се предлагат на 03.11.2020 г. от 09:00 часа на нова свободна продажба в сградата на х-л “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, и на лица, които не отговарят на гореописаното условие.

Резервациите за чужбина ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 765 и 0882 935 580.

На 26.10.2020 г. от 09.00 часа в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34А стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЗИМА 2020/2021”. Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, Сименс: 21 705, 21 757, 21 759, 0884 178 740, 0884 215 006 и 0883203390.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut