Jump to Navigation

07.04.2022

04.04.2022

01.04.2022 г.

21.03.2022 г.

14.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в държавна детска градина „Младост“ към МО, град София и съгласно издадена Заповед на началника на Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – ВМА, град София, считано от 14.03.2022 г. до 20.03.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

02.03.2022 г.

Покана до всички заинтересовани лица за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация, методиката за оценка на офертите и участие в комисия при провеждане на процедурата във връзка с възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции.

22.02.2022 г.

14.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в държавна детска градина „Калина“, към МО, град Стара Загора и съгласно издадена Заповед на началника на Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – ВМА, град София, считано от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

11.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в Държавна детска градина „Калина“, град Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 10.02.2022 г. до 16.02.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

СЪОБЩЕНИЕ

Поради констатиран случай на COVID – 19 в държавна детска градина „Калина“, гр. Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 05.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително, се преустановява възпитателно-образователния процес с децата от яслена група „Пчеличка“.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut