Jump to Navigation

00515-2016-0012

13.06.2016 г.

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните общежития, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции".

13.06.2016 г. Документация

13.06.2016 г. Обявление

13.06.2016 г. Решение

24.06.2016 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 13089/24.06.2016 г.

24.06.2016 г. Променена документация

27.06.2016 г. Разяснения по поставени въпроси

05.07.2016 г. Разяснения по поставени въпроси 2

11.07.2016 г. Разяснения по поставени въпроси 3

01.08.2016 г. Протокол № 1 от работата на комисията

21.09.2016 г. Писмо до участниците за отваряне на ценови оферти

20.10.2016 г. Протокол № 2 от работата на комисията

20.10.2016 г. Протокол № 3 от работата на комисията

20.10.2016 г. Решение за класиране на участниците

20.10.2016 г. Доклад от работата на комисията

30.06.2017 г. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

30.06.2017 г. Договор № ОП-51/08.06.2017 г.

30.06.2017 г. Договор № ОП-52/08.06.2017 г.

30.06.2017 г. Договор № ОП-53/08.06.2017 г.

30.06.2017 г. Договор № ОП-54/08.06.2017 г.

30.06.2017 г. Договор № ОП-55/09.06.2017 г.

30.06.2017 г. Приложение № 1 към договор № ОП-55/09.06.2017 г.

Телефони за контакт по обществената поръчка: 02/92 21704 и 02/92 21766

Лице за оглед на обект ВО "Май" - Катя Миланова с тел. 0888 434 890

Лице за оглед на обект ВО "Младост" - Мая Димитрова с тел. 0892 606 715Article | by Dr. Radut